Nelegálne grafiti sú problémom nielen estetickým, ale hlavne poškodzujú objekt na ktorom sú aplikované. Väčšina fasád nie je chránená antigrafitovým náterom a preto ich odstránenie z nechráneného povrchu je často náročné a nie úplné. Odstrániť grafiti z pevných a nenasiakavých povrchov, akými sú exteriérové dlaždice, obklady, plasty, kov a pod. je pomerne nenáročné a vo väčšine prípadov sa dajú odstrániť na 100%, tzn. že po ich odstránení nezostanú žiadne, alebo len minimálne stopy.

Iné je to pri odstraňovaní grafitov z fasádnej omietky alebo nasiakavých plôch. Grafiti prenikne do ich štruktúr a ich odstránenie nie je také jednoduché. Preto je nutné vo viacerých prípadoch takéto plochy po očistení hneď premaľovať a naniesť ochranný antigraffiti náter.

Ak vám niekto nasprejuje grafiti na čistú a nechránenú fasádu, vo väčšine prípadov tieto grafity neodstránite bez toho, aby ste nepoškodili aj samotnú farbu alebo štruktúru fasády. Dokonale ochrániť vašu fasádu vám dokáže jedine kvalitný antigrafitový náter.

Odstránenie grafitov z nechránených povrchov je často komplikované a finančne náročné.

Ak chcete predísť zbytočnému poškodeniu fasády, nechajte si poradiť a aplikujte ochranný antigrafitový náter proti neželaným grafitom.

Grafiti – prevencia je najlepšia ochrana

Jednoznačne najlepšou ochranou pred poškodením fasády neželanými grafitmi je antigraffiti náter, ktorý vytvorí veľmi tenký film a prípadnému grafity zabráni preniknúť do štruktúr omietky. Odstránenie grafitov z takto chránených povrchov je bezpečné a jednoduché.

pred

pred

nam-1-maja_foto1

po

viac informácií na 0903 425 584 alebo emailom info@antigraffiti.sk